ingilizce cümleler     800) {echo ' ';} ?>         

As Cümleleri


as cümleleri"As" İngilizcede çeşitli anlamlarda kullanılan ve kimi zaman bağlaç, kimi zaman edat işlevini gören bir kelimedir. En çok sık kullanılan anlamlarından biri "gibi"dir. Yan cümlelerin başında "sırasında", "süresince", "üzere" ve "dolayı" (bu nedenle) anlamlarına gelir.
Aşağıda "as" ile yapılmış ve her anlamında kullanılmış örnekler bulacaksınız:

We use soft papers as toilet papers. --> Yumuşak kağıtları tuvalet kâğıdı olarak kullanırız.

He bored more and more as time passed. --> Zaman ilerledikçe gitgide daha çok sıkıldı.

As you know, I read many books. --> Bildiğin gibi, ben çok kitap okurum.

The wife sat watching him as her husband cooked the dinner. --> Kadın, kocası akşam yemeğini yaparken, oturup onu izledi.

Pelin gets more and more attractive as he gets older. --> Pelin, yaşı ilerledikçe, daha da çekici oluyor.

As I was getting into the bus, I noticed a lot of money on the seat. --> Otobüse biner binmez, koltukta bir miktar para gördüm.
They live in the central town as my parents. --> Onlar, annem-babam gibi, kasabanın merkezinde yaşıyorlar.

He is as tall as Pelin. --> O, Pelin kadar uzun boylu.

I can run just as fast as you. --> Ben senin kadar hızlı koşabilirim.

I don't earn as much as Ayşe. --> Ben, Ayşe kadar para kazanmıyorum.

I had never seen him looking so miserable as he did that day. --> Onu hiç bugünkü kadar üzgün görmemiştim.

As the problem is too complicated, it takes long time to solve. --> Sorun çok karmaşık olduğu için, çözmesi çok zaman alıyor.

As he has no driving licence, he goes everyday to work by bus. --> Ehliyeti olmadığından dolayı işe hergün otobüsle gidiyor.

As you were out, I left a message. --> Sen dışarıda olduğundan dolayı, mesaj bıraktım.

He may need some help as he is new. --> O, yeni olduğundan dolayı, biraz yardıma ihtiyacı olabilir.

Bu sayfayı inceleyen takipçilerimiz,

sayfalarımızı da incelediler.

Kendinizi geliştirmek için

Reported Speech Cümleleri


Nokta Cümleleri


Ek Olan De Da Cümleleri


A Lot Of Cümleleri


Düzeltme Karışık Cümleleri


Have Has Cümleleri


So That Cümleleri


Çevre Cümleleri


What Cümleleri


Any Cümleleri


Abartı Cümleleri


Past Cümleleri


sayfalarımızı da incelemenizi tavsiye ederiz.